Ook op de Rainbow Ranch wordt het lente
met nieuw leven